KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE
DLA BIZNESU I OSÓB PRYWATNYCH

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE
DLA BIZNESU I OSÓ B PRYWATNYCH

Świadczymy usługi w sposób kompleksowy

także we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i z Kancelariami zagranicznymi z całego świata.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie zakładania i prowadzenia biznesu, jak i również w razie restrukturyzacji i likwidacji działalności gospodarczej.

Oferujemy także profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie sprawą (zarówno pozasądowej, jak i sądowej)

O Kancelarii

Nasze cele

Kancelaria łączy w sobie najlepsze tradycje wykonywania zawodu adwokata z partnerskim podejściem do Klienta, a także nowoczesnym podejściem do prowadzonych spraw.
Jesteśmy butikową kancelarią, przez co nie stawiamy na ilość, lecz na jakość świadczonych przez nas usług. To co nas dodatkowo wyróżnia to zaangażowanie i dbałość o interesy i sprawy Naszych Klientów.

Kompleksowe usługi

Zajmujemy się wszystkimi sprawami Naszych Klientów w sposób kompleksowy. Powierzając nam swoją sprawę, Klient nie musi korzystać z usług innych specjalistów.

Na co dzień współpracujemy ze sprawdzonymi przez nas: notariuszami, komornikami, księgowymi, mediatorami, geodetami, architektami, pośrednikami nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, firmami consultingowymi i innymi specjalistami.

Jeśli sprawa tego wymaga, współpracujemy także ze sprawdzonymi przez nas i posiadającymi wąskie i rzadkie specjalizacje Kancelariami adwokackimi i radcowskimi, w Polsce i za granicą.

W ostatnim czasie podjęliśmy także stałą współpracę z doradcami podatkowymi, audytorami, jak i również doradcami restrukturyzacyjnymi. Możemy kompleksowo wesprzeć Naszych Klientów w sprawach podatkowych, także w sprawach związanych z przejęciami i fuzjami spółek (M&A). Możemy także wesprzeć naszych klientów w sprawach związanych związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Współpraca Międzynarodowa

Jesteśmy lokalną firmą o międzynarodowym charakterze. Pomagamy zakładać i prowadzić działalność w Polsce i za granicą.
Świadczymy usługi prawne m.in. w językach: polskim, angielskim, francuskim.

Zespół

Julia Armata

Partner zarządzający, Adwokat
Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w prawie zobowiązań (umów), a także w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym w sprawach międzynarodowych.

Obsługuje spółki z branż: deweloperska, IT, e-commerce, motoryzacyjna i innych, również z kapitałem zagranicznym, a także spółki zagraniczne, prowadzące działalność w Polsce.

Współpracowała przy najgłośniejszych w kraju sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości. Reprezentowała Klientów przy zawieraniu umów zbycia nieruchomości znacznych wartości. Prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego, obejmujących tak przedsiębiorstwa, jak i nieruchomości znacznych wartości. Ma także duże doświadczenie w sprawach o wysokie alimenty, jak i również w sprawach z Konwencji haskiej. Kilkukrotny biegły sądowy (single joint expert) z zakresu prawa polskiego i prawa międzynarodowego w postępowaniach przed sądami w Anglii.

Ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z ogólnym wynikiem celującym. Studiowała także na Wydziale Prawa na Université Jean Monnet w Saint-Etienne we Francji, gdzie również odbywała praktyki w sądach. Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adwokat Lidii Piwowarczyk. Po złożeniu egzaminu adwokackiego, współpracowała z Kancelarią Kubas Kos Gaertner – Adwokaci (obecnie: Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci) jako adwokat i senior associate.

Członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Specjalizacje: prawo gospodarcze, postępowania sądowe, prawo prywatne międzynarodowe

Świadczy usługi prawne także w językach: angielskim (posiada także obywatelstwo kanadyjskie) i francuskim
(certyfikat DALF C1)

Zespół

Julia Armata

Partner zarządzający, Adwokat

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w prawie zobowiązań (umów), a także w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym w sprawach międzynarodowych.
Obsługuje spółki z branż: deweloperska, IT, e-commerce, motoryzacyjna i innych, również z kapitałem zagranicznym, a także spółki zagraniczne, prowadzące działalność w Polsce.

Współpracowała przy najgłośniejszych w kraju sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości. Reprezentowała Klientów przy zawieraniu umów zbycia nieruchomości znacznych wartości. Prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego, obejmujących tak przedsiębiorstwa, jak i nieruchomości znacznych wartości. Ma także duże doświadczenie w sprawach o wysokie alimenty, jak i również w sprawach z Konwencji haskiej. Kilkukrotny biegły sądowy (single joint expert) z zakresu prawa polskiego i prawa międzynarodowego w postępowaniach przed sądami w Anglii.

Ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z ogólnym wynikiem celującym. Studiowała także na Wydziale Prawa na Université Jean Monnet w Saint-Etienne we Francji, gdzie również odbywała praktyki w sądach.

Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adwokat Lidii Piwowarczyk. Po złożeniu egzaminu adwokackiego, współpracowała z Kancelarią Kubas Kos Gaertner – Adwokaci (obecnie: Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci) jako adwokat i senior associate.

Członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).
Specjalizacje: prawo gospodarcze, postępowania sądowe, prawo prywatne międzynarodowe

Świadczy usługi prawne także w językach: angielskim (posiada także obywatelstwo kanadyjskie) i francuskim

(certyfikat DALF C1)

Natalia Horowska-Gręda

Adwokat

Adwokat wpisany na listę Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Szkołę Prawa Niemieckiego UJ.

Specjalizacje: postępowania sądowe, prawo cywilne i prawo rodzinne, prawo nieruchomości.<br

Świadczy usługi prawne także w językach: angielskim i niemieckim (certyfkat DSD II).

Natalia Horowska-Gręda

Adwokat

Adwokat wpisany na listę Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Szkołę Prawa Niemieckiego UJ.

Specjalizacje: postępowania sądowe, prawo cywilne i prawo rodzinne, prawo nieruchomości.

Świadczy usługi prawne także w językach: angielskim i niemieckim (certyfkat DSD II).

Pamela Uznańska

Adwokat

Adwokat wpisany na listę Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studentka Filologii Angielskiej.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo nieruchomości

Świadczy usługi prawne także w językach: angielskim, niemieckim i greckim.

Pamela Uznańska

Adwokat

Adwokat wpisany na listę Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studentka Filologii Angielskiej.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo nieruchomości

Świadczy usługi prawne także w językach: angielskim, niemieckim i greckim.

Zakres usług

Świadczymy usługi prawne w następujących dziedzinach prawa, w których się specjalizujemy:

Świadczymy m.in. następujące usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego i handlowego:

 • tworzenie, pomoc przy prowadzeniu i likwidacja przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • bieżące doradztwo i kompleksowa obsługa prawna (zarówno doraźna, jak i stała)
 • compliance, w tym analiza dokumentacji przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z prawem i istniejących ryzyk
 • prowadzenie pełnej dokumentację spółki prawa handlowego (umowy, protokoły, uchwały) i prowadzenie postępowań przed sądami gospodarczymi KRS (wpisy i zmiany do KRS),
 • tworzenie umów gospodarczych, zmian umów (aneksów do umów), porozumień o rozwiązaniu umów, oświadczeń o wypowiedzeniu czy odstąpieniu od umowy, w tym w sprawach o charakterze międzynarodowym
 • windykacja należności (dochodzenie zapłaty), obrona w sprawach o zapłatę, w tym w sprawach o charakterze międzynarodowym
  dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów gospodarczych, w tym w sprawach międzynarodowych
 • tworzenie pełnej dokumentacji dla firm z branży e-commerce, w tym sporządzanie regulaminów e-sklep’ów, także z uwzględnieniem obecnie obowiązującego prawa konsumenckiego (w tym przepisy, wdrażające tzw. dyrektywę Omnibus)
 • tworzenie i audyt dokumentacji w sprawie danych osobowych (RODO),
 • tworzenie projektów pism, listów i innych dokumentów (w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej),
 • tworzenie opinii prawnych i analiz prawnych,
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach w związku z zawieraniem, wykonywaniem, zmianą i wygaśnięciem umów gospodarczych, w tym u notariusza,
 • tworzenie ugód w sprawach sporów i roszczeń, powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zawarciem umów gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych przed wszystkimi sądami i we wszystkich instancjach, także o charakterze międzynarodowym

Świadczymy m.in. następujące usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości:

 • obsługa prawna deweloperów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, a także innych podmiotów z branży nieruchomości
 • obsługa prawna Klientów, inwestujących w nieruchomości
 • audyt prawny nieruchomości (badanie stanu prawnego nieruchomości)
 • sporządzanie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości, umów sprzedaży nieruchomości i umów deweloperskich
 • reprezentowanie Klientów u notariusza
 • odzyskiwanie prawa własności nieruchomości lub odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych (w tym o uzgodnienie treści księgi wieczystej), w tym w celu wyprostowania księgi wieczystej
 • dochodzenie roszczeń związanych z posiadaniem nieruchomości
 • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości i o podział majątku, w skład którego wchodzi/wchodzą nieruchomość/ci
 • prowadzenie postępowań z zakresu Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań o roszczenia z najmu wielkopowierzchniowego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykonanie umów o dzieło i o roboty budowlane, w tym procesowe, także w sprawach międzynarodowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wady nieruchomości (rękojmia, gwarancja)
 • prowadzenie postępowań o zasiedzenie nieruchomości
 • prowadzenie postępowań o ustalenie granic i rozgraniczenie
 • sporządzenie, zmienianie, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, w tym lokalowych, prowadzenia postępowań o roszczenia z tych umów

Świadczymy m.in. następujące usługi prawne z zakresu prawa międzynarodowego:

 • zakładanie działalności gospodarczej w Polsce, doradztwo i tworzenie dokumentacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • pomoc dla polskich przedsiębiorców w zakładaniu działalności gospodarczej za granicą, a tym samym w ekspansji na rynki zagraniczne
 • prowadzenie postępowań międzynarodowych (także we współpracy z kancelariami zagranicznymi), w tym klauzulowych (o stwierdzenie wykonalności na terytorium Polski)
 • sporządzanie analizy i wydawanie opinii odnośnie jurysdykcji sądów i prawa właściwego dla sporu, tworzenie klauzul co do wyboru prawa w umowach
 • sporządzanie umów gospodarczych międzynarodowych, zmian (aneksów) do tych umów, rozwiązywanie tych umów
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach przy zawieraniu, zmienianiu, rozwiązywania umów gospodarczych międzynarodowych
 • dochodzenie przed sądem roszczeń z międzynarodowych umów gospodarczych, w tym o zapłatę, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • rozwody międzynarodowe
 • sprawy o bezprawne uprowadzenie i zatrzymanie dzieci pomiędzy rodzicami, przebywającymi w różnych krajach (Konwencja haska)
 • prowadzenie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców
 • uzyskiwania zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • French Desk (obsługa Klientów francuskojęzycznych)
 • Expat Box (obsługa ekspatów, mieszkających w Polsce)

Prowadzimy postępowania i reprezentujemy Klientów przed sądami we wszystkich instancjach, a także w postępowaniach nadzwyczajnych i w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Prowadzimy także postępowania polubowne przed trybunałami arbitrażowymi.

 

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych przed wszystkimi organami i urzędami.

Prowadzimy ponadto mediacje pozasądowe i sądowe.

Prowadzimy postępowania także w sprawach o charakterze międzynarodowym i transgranicznym.

Dodatkowo:

 • Private Client – reprezentacja Klientów w sprawach rodzinnych (rozwód, władza rodzicielska, kontakty, alimenty), na każdym etapie problemu w rodzinie, a także w sprawach majątkowych rodzinnych (w tym o podział majątku wspólnego i spadkowego)
 • reprezentacja Klientów w sporach z bankami (w tym w tzw. sprawach frankowych)
 • windykacja należności (dochodzenie zapłaty) na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z różnych tytułów np. za wypadek czy za naruszenie dóbr osobistych
 • obrona w sprawach o windykację należności (dochodzenie zapłaty) oraz o odszkodowanie lub/ i zadośćuczynienie
 • prowadzenie postępowań spadkowych, w tym o podział spadku, w tym o charakterze międzynarodowym

Jakie są zasady rozliczeń w Kancelarii?

Zasady rozliczenia wynikają z każdorazowego uzgodnienia z Klientem, dostosowanego do jego potrzeb.
Do najbardziej typowych sposobów rozliczeń należą:

stały abonament

rozliczenie godzinowe

rozliczenie godzinowo-ryczałtowe

rozliczenie ryczałtowe

Adwokat Kraków - Julia Armata
Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Armata al. Pokoju 27a/11, 31-564 Kraków NIP: 634-258-98-32, REGON: 122890367
W razie pytań lub chęci umówienia konsultacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W razie potrzeby przesłania materiałów, prosimy o ich przesłanie na adres: sekretariat@adwokatarmata.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adw. Julia Armata prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julia Armata Kancelaria Adwokacka, z siedzibą przy al. Pokoju 27a/11, 31-564 Kraków  adres e-mail: julia.armata@adwokatura.pl, tel. +48 508 493 693. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO i w celu realizacji usług prawnych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia prowadzonych spraw, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń, związanych ze świadczeniem pomocy prawnej i wykonywaniem umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem przesłania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak i również zawarcia i kontynuowania umowy świadczenia usług prawnych przez Administratora. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Wszystkie prawa zastrzeżone, Julia Armata 2019

Strona wykorzystuje cookies i jest zgodna z RODO